ANBI

ANBI

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Robin Hood College is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat het Robin Hood College is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht, dus uw volledige bijdrage kan besteden aan de organisatiedoelstelling. Voor uzelf betekent ANBI dat uw gift aan het Robin Hood College aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Schenkt u door middel van een notariële akte dan is uw gift zelfs volledig aftrekbaar ongeacht uw inkomen.

Robin Hood College