Onze organisatie

Onze stichting bestaat uit een bestuur, raad van toezicht, raad van aanbeveling, intermediairs en buiten bestuurlijke medewerkers.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting, de raad van toezicht houdt statutair toezicht op het algemene en financiële beleid van de stichting. De raad van aanbeveling bestaat uit personen die onze doelstellingen ondersteunen, zij zijn feitelijk onze ambassadeurs. Onze intermediairs zijn mensen uit het “werkveld” en zijn onze ogen en oren, die ons voorzien van feitelijke informatie, zoals problemen waar onze doelgroep tegenaan loopt. Onze buiten bestuurlijke medewerkers ondersteunen ons bij onze (dagelijkse) werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ton Schuitemaker, bestuursvoorzitter en penningmeester a.i.

Tot eind 2015 werkzaam geweest bij ING (ruim 45 jaar), onder meer voormalig secretaris MR Speciaal Onderwijs Kop van NH, gemeenteraadslid in Den Helder, eigenaar van een administratiekantoor en vrijwillig mentor bij een mentorenproject in Den Helder.

Gré de Vries-Schong, secretaris.

Onder meer voormalig directiesecretaresse GGZ Den Helder.

Brian Möhlmann,   algemeen bestuurslid.

Docent Huygens College Heerhugowaard.

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Eljo Vos-Brandjes, voorzitter.

Manager bij HVC Alkmaar en onder meer voormalig wethouder Onderwijs in Den Helder.

Jasper Tolhuijs, secretaris.

Onder meer voormalig projectleider wonen Opvoedpoli Den Helder.

Lolke Kuipers, vicevoorzitter.

Vastgoedmanager en voormalig wethouder in de gemeente Den Helder.

 

De raad van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

Prof. dr. Fons Coomans

Hoofd afdeling Internationaal en Europees Recht Universiteit van Maastricht, UNESCO Chair in Human Rights and Peace.

Drs. Kathleen Ferrier

Voormalig lid Tweede Kamer, lid VN commissie iERG.

Mr. Mark Leijen

Asieladvocaat te Alkmaar, bestuurslid Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland.

Mr. Dunja Monker

Docent Recht Hogeschool van Amsterdam. Domein Maatschappij en Recht.

Prof. dr. Barbara Oomen

Dean Roosevelt Academy (UvU).

Drs. Arie Slob

Voormalig lid Tweede Kamer (fractievoorzitter), thans Minister voor Onderwijs.

Drs. Frans Timmermans

Voormalig lid Tweede Kamer, thans vicevoorzitter dagelijks bestuur EU.

 

Onze intermediairs bestaan uit de volgende personen:

 

Vacature.

 

 

Onze buiten bestuurlijke medewerkers zijn:

Daphne

 

Daphne van Honschoten algemeen  en Steven Buddingh (webmaster).

Vergoedingen, kosten en transparantie:

Al onze medewerkers, bestuursleden, leden raad van toezicht, leden raad van aanbeveling, intermediairs of andere medewerkers, krijgen geen vergoedingen, ook geen onkostenvergoedingen. Dit is vooral gebaseerd op het feit dat we een ideële stichting zijn en het binnen de doelstellingen van onze stichting niet past om vergoedingen te betalen. Onze kosten bestaan uit onvermijdelijke kosten zoals bankkosten, webhosting en registratiekosten domeinnamen, briefpapier, etc. Daarom zullen ontvangen sponsorgelden en subsidies vrijwel geheel ten goede komen aan onze doelgroep. Onze stichting streeft volledige transparantie na. Daarom vind u veel informatie onder de link downloads. Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan kunnen deze via ons emailadres gesteld worden.

Klachtenregeling

Eventuele klachten over besluiten of activiteiten van onze stichting of over het functioneren van individuele bestuursleden of medewerkers binnen onze stichting, kunnen op basis van hoor en wederhoor ingediend worden bij de voorzitter van onze raad van toezicht. Dit kan per email (bestuur@robinhoodcolege.nl). In een schriftelijke klacht dienen tenminste de NAW gegevens van de klager en een beschrijving van de klacht vermeld te worden. Zonder genoemde minimale gegevens of zaken waar onze stichting niet bij betrokken is, kunnen klachten niet in behandeling genomen worden. Eventuele klachten zullen binnen zes weken na ontvangst schriftelijk afgehandeld worden. Tegen de schriftelijke uitspraak van de raad van toezicht is uitsluitend beroep mogelijk in een civielrechtelijke procedure bij de Nederlandse rechter.

Nadere gegevens van de stichting:

Stichting Robin Hood College (Algemeen nut beogende instelling,  (ANBI-Stichting)

Email:  bestuur@robinhoodcollege.nl

 

www.robinhoodcollege.nl

Rsin nummer: 8513.08.995

KvK nummer: 54447445

IBAN: NL38INGB0004307300 (Bic: INGBNL2A)

Jaarverslagen (verslag uitgevoerde activiteiten), financiële verslagen, nieuwsbrieven, beleidsplannen, etc., zie downloads.

 

 

Robin Hood College